تصویر آلت

مشاهده آخرین معاملات

                                                                                                 ((   اجاره  ))   

 

مغازه                          ۶۰متر                      ودیعه: ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    اجاره: ۱۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان       ۹۹/۱۱/۲۱       ونک

 

مسکونی                   ۱۱۱متر      ۲ خواب      با امکانات کامل        ودیعه: ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰      اجاره: ۹/۳۰۰/۰۰۰        ۱۳۹۹/۱۱/۱۱      توانیر شمالی

 

مسکونی                   ۱۳۱ متر     ۳ خواب      با امکانات کامل      بازسازی شده    ودیعه: ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان    اجاره: ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان          ۱۳۹۹/۱۱/۱۰       توانیر نیلو شمالی

 

موقعیت اداری            ۷۱متر       ودیعه: ۵۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان     اجاره: ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان         ۱۳۹۹/۱۱/۹      توانیر جنوبی

 

موقعیت اداری             ۷۴ متر       با امکانات کامل     ودیعه: ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان         اجاره:  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰      ۱۳۹۹/۱۱/۹    خیابان الوند

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                  (( فروش))

 

مسکونی                 ۱۳۲متر        قدیمی          با آسانسور و انباری       متری:  ۴۲/۰۰۰/۰۰۰  تومان        ۱۳۹۹/۱۱/۲۶       توانیر جنوبی

 

مسکونی                 ۱۱۳ متر     ۳سال ساخت      با امکانات کامل         متری:  ۴۷/۷۰۰/۰۰۰  تومان         ۱۳۹۹/۱۱/۲۵        یوسف آباد

 

مسکونی                ۱۲۲متر     ۱۲ ساله              با امکانات کامل          متری: ۶۵/۰۰۰/۰۰۰  تومان          ۱۳۹۹/۱۱/۲۱       توانیر جنوبی

 

مسکونی               ۱۱۷متر       نوساز               با امکانات کامل           متری: ۶۳/۵۰۰/۰۰۰   تومان         ۱۳۹۹/۱۱/۲۰       توانیر جنوبی

 

موقعیت اداری         ۶۵ متر      ۱۸ سال ساخت    با امکانات کامل           متری: ۴۷/۳۰۰/۰۰۰   تومان         ۱۳۹۹/۱۱/۱۵       ولیعصر/ ساعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا برای تماشای تصاویر ملک با نام کاربری خود وارد شوید!